Reklamacja towaru

REKLAMACJA TOWARU
PRYSKAJ.PL

 

Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu.

Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego - w przypadku umów sprzedaży zawartych od dnia 25. grudnia 2014 r.

Podstawa i zakres odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) - w przypadku umów sprzedaży zawartych przed dniem 25. grudnia 2014 r.

Reklamację na piśmie możesz złożyć bezpośrednio w siedzibie sklepu internetowego w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

ERPOL ERYK POŁEĆ
ul. Ciechanowska 15
03-107 Warszawa
z dopiskiem Reklamacja

Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

imię i nazwisko,
adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli życzysz sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
datę nabycia towaru,
rodzaj reklamowanego towaru,
dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie).

Prosimy, abyś wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczył nam wadliwą rzecz oraz dowód jej zakupu. Może to być na przykład kopia paragonu fiskalnego lub faktury albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności, jak: data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena.

W celu złożenia reklamacji możesz skorzystać z formularza reklamacji dostępnego po kliknięciu w link poniżej.

Formularz reklamacji

Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest jednak konieczne do złożenia reklamacji. Stanowi on jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, nie musisz korzystać, ani się nim kierować.

Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy.

Zaadresuj i wyślij przesyłkę na adres:

ERPOL ERYK POŁEĆ
ul. Ciechanowska 15
03-107 Warszawa
z dopiskiem Reklamacja

Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium