Zwalczanie much na terenach hodowli zwierząt i gospdarstw wiejskich. Praktyczne porady

Zwalczanie much na terenach hodowli zwierząt i gospdarstw wiejskich. Praktyczne porady

Zwalczanie much na terenach hodowli zwierząt i gospdarstw wiejskich. Praktyczne porady

Muchy są dużym problemem w hodowlach trzody chlewnej, bydła czy w fermach drobiu, gdzie są uciążliwą kwestią higieniczną, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt, jakości produkcji i ogólnego dobrostanu panującego w gospodarstwach rolnych. Gospodarstwa wiejskie są areną niekontrolowanego rozmnażania się much, co przyczynia się do poważnych konsekwencji obejmujących nie tylko fizyczne dolegliwości, takie jak podrażnienia skóry i ukąszenia, ale również utrata wartości odżywczych w paszach i przenoszenie chorób. Wszystkie te czynniki mogą znacząco wpłynąć na efektywność hodowli i produkcji. W kontekście tych wyzwań zaprezentujemy w niniejszym tekście różnorodne aspekty problemu z muchami, począwszy od cyklu rozwojowego i identyfikacji głównych gatunków występujących w środowisku hodowlanym, aż po skuteczne metody ich zwalczania.

Cykl rozwojowy muchy. Kluczowe etapy i charakterystyka

Cykl rozwojowy muchy zaczyna się od złożenia jaj przez dorosłe osobniki, które najczęściej składane są w środowisku bogatym w substancje organiczne, takie jak gnijące odpady, obornik czy odchody zwierzęce. Owady te składają jaja w resztkach jedzenia, odpadach kuchennych oraz w składowiskach odpadów organicznych, takich jak kompostowniki czy kontenery na śmieci. Z jaj wylęgają się larwy, które są aktywnie rozwijającą się formą muchy. Larwy żerują na substancjach organicznych i przechodzą przez kilka stadiów wzrostu.

W czasie intensywnego żerowania mogą być szczególnie szkodliwe, gdyż mają tendencję do zanieczyszczania pasz i środowiska hodowlanego. Następnie larwy przeistaczają się w fazę poczwarki, gdzie znajdują się w formie spoczynkowej. Poczwarki są zazwyczaj umieszczone w bezpiecznych miejscach, takich jak gleba czy schowane wewnątrz materiałów organicznych. Dorosłe osobniki wylęgają się z poczwarek i są gotowe do rozmnażania. Muchy wkraczają w stadium, które zazwyczaj trwa od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od warunków środowiskowych. W tym okresie odgrywają kluczową rolę w składaniu jaj, rozmnażaniu się i poszukiwaniu pożywienia, czego skutkiem ubocznym jest przenoszenie między innymi chorób zakaźnych.

Główne gatunki much w środowisku hodowlanym

Środowisko hodowlane pełne zwierząt, takich jak bydło, trzoda chlewna czy drób obfituje w dużą ilość much, które w tym specyficznym środowisku znajdują idealne warunki do rozwoju. Jednym z najpowszechniejszych gatunków much żyjących w pomieszczeniach inwentarskich jest mucha domowa (Musca domestica). Jest to niewielki osobnik osiągający do 7,5 mm, który jest gatunkiem synantropijnym, co oznacza, że żyje w pobliżu ludzi i zwierząt, gdzie żywi się rozkładającą się materią organiczną, w tym odchodami zwierzęcymi, resztkami pożywienia i padliną. Może przenosić wiele chorób, takich jak salmonelloza czy E. cola.

Kolejnym gatunkiem zasiedlającym środowisko hodowlnane jest mucha plujka zwana również muchą stajenną (Musca stabulans). Dorosła mucha plujka posiada charakterystyczne rudo-brązowe nogi, cztery odznaczające się ciemne paski wzdłuż tułowia oraz jasną plamkę powyżej tułowia. Długość ciała tych muchówek wynosi średnio 8 milimetrów. Odwłok owada jest całkowicie czarny lub czarny z czerwonymi bokami. Głowa ma zmienną kolorystykę, od ciemnoszarej do białawej. Siedlisko muchy plujki jest podobne do siedliska muchy domowej. Muchy plujki obserwowano w budynkach inwentarskich, takich jak kurniki i fermy drobiu, a także w wyściółce śluzowej jelit ssaków, gdzie chętnie żerują na padlinie w różnych stadiach rozkładu.

Zgniłówka pokojówka, muszka jesienna (Fannia canicularis) to mała mucha o długości 4-7 mm, która występuje na całym świecie i preferuje ciepłe i wilgotne środowiska. Zgniłówka jest często spotykana w pobliżu ludzi i zwierząt, a silnym atraktantem dla dorosłych osobników jest zapach moczu, stąd często gromadzi się w toaletach, stajniach, oborach czy chlewach.

Mucha końska, znana również jako jusznica deszczowa (Haematopota pluvialis), to gatunek muchówki i jeden z najbardziej uciążliwych owadów dla ludzi i zwierząt. Osiąga rozmiar 8-12 mm i posiada wydłużony oraz wąski tułów z ciemnymi pasami i brązowy wzór na skrzydłach. To właśnie samice muchy końskiej są krwiożercze i gryzą, aby uzyskać niezbędną do złożenia jaj białkową substancję pochodzącą z krwi. Aparat gębowy muchy końskiej posiada ostre żuwaczki i szczęki, co powoduje bolesne ugryzienia. Muchy końskie mogą atakować zarówno ludzi, jak i zwierzęta hodowlane, gdzie przyciągane są przez ciepłe miejsca na ich ciele.

Zagrożenia much w hodowlach zwierząt. Skutki dla zdrowia zwierząt i produkcji

Muchy stanowią powszechny problem w hodowlach, stwarzając liczne zagrożenia dla zdrowia zwierząt i efektywności produkcji rolnej. Nadmierna obecność much wywołuje szereg negatywnych konsekwencji, które mogą znacząco obniżyć dobrostan zwierząt i wydajność hodowli. Choroby przenoszone przez muchy mogą powodować poważne problemy zdrowotne u zwierząt, co może powodować obniżenie odporności, spadek masy ciała, problemy z rozrodem czy pogorszenie jakości mięsa, mleka i otrzymywanej wełny. Ciągła obecność much jest źródłem stresu u zwierząt, co w ekstremalnych przypadkach może negatywnie wpływać na ich codzienne funkcjonowanie i produktywność. Obecność much w przestrzeniach inwentarskich wiąże się z ryzykiem wystąpienia szeregu chorób o różnym podłożu etiologicznym.

Krowy mogą być zarażane przez muchy salomonellozą, która może wywoływać brak apetytu i spadek laktacji. Muchy mogą być źródłem zakażeń pryszczycą u krów, co może powodować takie objawy jak: pęcherze na pysku, nogach i wymieniu, gorączkę oraz brak apetytu. Natomiast w przypadku koni, muchy mogą przenosić takie choroby jak zakaźna anemia (Anemia infectiosa equorum), która wywołuje osłabienie, gorączkę, żółtaczkę i spadek masy ciała.

Muchy również mogą przenosić chorobę Aujeszky'ego. Choroba jest wywoływana przez wirusy i jest zaraźliwą dolegliwością dotykającą w szczególności świnie oraz wielu innych gatunków zwierząt gospodarskich, takich jak owce, krowy czy konie, która może dotknąć również zwierzęta domowe, takie jak psy i koty. Choroba Aujeszky’ego może powodować duże straty w hodowli trzody chlewnej i wywoływać poronienia oraz być przyczyną słabych miotów. Objawy kliniczne u zwierząt obejmują utratę apetytu, kaszel, kichanie, wymioty, gorączkę oraz porażenia nerwowe i konwulsje.

Tradycyjne metody zwalczania much w gospodarstwach. Pułapki lepowe czy opryski na muchy?

Wyróżniamy wiele tradycyjnych metod zwalczania much w gospodarstwach wiejskich i hodowlanych, wśród których najpopularniejsze są specjalistyczne pułapki lepowe przeznaczone do obór, stajni i chlewni oraz opryski chemiczne. Pułapki lepowe stanowią efektywne narzędzie do likwidacji dorosłych osobników much. Ich prosta konstrukcja np. w postaci taśm zawierających substancję klejącą i odpowiednia długość mogą gwarantować skuteczne zwalczanie much w wielkopowierzchniowych budynkach inwentarskich.

Jednym z takich rozwiązań może być zastosowanie pułapki lepowej na muchy marki PANKO w postaci klejącego sznura do zwalczania dużych ilości much i innych owadów latających w pomieszczeniach gospodarczych. Produkt jest przeznaczony do bezpośredniej instalacji w obiekcie i składa się ze szpuli, na którą nawinięto aż 200 m gotowej do użycia polipropylenowej taśmy o szerokości 5 mm wraz z nietoksycznym i bardzo silnym klejem. Dzięki specjalnej formule niewysychającego kleju, lep na muchy gwarantuje długotrwałą skuteczność w eliminowaniu problemu z owadami i z powodzeniem może zastąpić chemiczne środki biobójcze.

 

PANKO

 

Opryski insektycydami to kolejna powszechnie stosowana i skuteczna metoda zwalczania much w obiektach rolniczych, takich jak obory, chlewnie, kurniki, stajnie, fermy zwierząt czy magazyny paszowe. Wybór odpowiedniego preparatu owadobójczego na muchy uzależniony jest od gatunku owadów, specyfiki obiektu i indywidualnych preferencji hodowcy. Na rynku dostępne są preparaty na muchy zarówno o działaniu kontaktowym i żoładkowym (np. pyretroidy) oraz oddechowym (np. neonikotynoidy). Insektycydy zawierają substancje czynne, które silnie oddziałują na układ nerwowy much, doprowadzając do ich paraliżu i śmierci.

Jednym z popularnych i skutecznych środków na muchy może być produkt STRONG CYPERMETRYNA 20%. Jest to preparat owadobójczy o wysokiej zawartości substancji czynnej, jaką jest cypermetryna, która zwalczają szereg owadów latających i jest przeznaczona do zwalczania szkodników o aparacie gębowym gryzącym oraz ssącym. Cypermetryna wykazuje silne działanie kontaktowe i żołądkowe zakłócające funkcjonowanie układu nerwowego u much. Środek STRONG CYPERMETRYNA 20% to silny preparat biobójczy, który może być stosowany do wykonywania oprysków na muchy zarówno w pustych pomieszczeniach (inwentarskich, gospodarczych, magazynach) oraz na zewnątrz budynków inwentarskich, np. na terenach otwartych takich jak wybiegi dla zwierząt.

STRONG CYPERMETRYNA - OPRYSK NA MUCHY

Budowanie odporności gospodarstw przeciwko muchom

Oprócz tradycyjnych sposobów zwalczania much, takich jak opryski insektycydami czy pułapki lepowe, coraz większą popularność zdobywa budowanie odporności gospodarstw rolnych przeciwko muchom. Polega ono na stosowaniu preparatów ograniczających atrakcyjność środowiska dla insektów i utrudniających ich rozwój. Tego typu produktem jest AGROMUSCA 20SP, który jest skutecznym środkiem na muchy w formie proszku do malowania różnych powierzchni inwentarskich, takich jak ściany pomieszczeń, filary i ogrodzenia etc.

Preparat na muchy należy nanosić za pomocą malowania na powierzchnie gromadzenia się owadów, takich jak ciepłe i nasłonecznione ściany, ramy okienne, filary, części zagród, belki, itp. W tym celu należy w osobnym pojemniku rozpuścić ok. 100 g środka w 80 ml letniej wody, dokładnie mieszając, aż do uzyskania jednolitego roztworu. Zaleca się stosować 50 ml preparatu na 1 m² powierzchni gładkich i porowatych. Uzyskana ciecz ze 100 g proszku wystarcza na wykonanie zabiegu w pomieszczeniach o powierzchni ok. 160 m². Roztwór roboczy można łatwo rozprowadzić za pomocą pędzla, wałka czy opryskiwacza. Preparat na muchy zawiera acetamipryd, który stosowany zgodnie z zaleceniami producenta jest stosunkowo bezpieczny dla ludzi, zwierząt hodowlanych i środowiska naturalnego.

AGROMUSCA 20SP - ŚRODEK NA MUCHY DO MALOWANIA POWIERZCHNI

Budowanie odporności gospodarstw rolnych na infestację much to kompleksowy proces, który redukuje populację much w obrębie gospodarstwa i poprawa dobrostan w hodowlach zwierząt oraz warunki sanitarne i zoohigieniczne. Kolejnym rozwiązaniem budującym odporność przestrzeni hodowlanych przeciwko muchom może być zastosowanie produktu o nazwie STRONG HIGENIZATOR INWENTARSKI. Produkt pełni funkcje prewencyjne przeciw owadom i szczególnie jest polecany do higienizacji pomieszczeń dla zwierząt i magazynów. Preparat w płynie jest przeznaczony do użytku powszechnego i należy nanosić go w miejscach gromadzenia się owadów (ciepłe nasłonecznione ściany, ramy okienne, filary, części zagród). Mikroorganizmy zawarte w preparacie przyspieszają rozkład materii organicznej, zmniejszając ilość dostępnych substancji odżywczych w miejscach lęgowych dla much.

STRONG HIGIENIZATOR INWENTARSKI

Larwicydy w praktyce. Jak zwalczać muchy na etapie larwalnym?

Zwalczanie much na etapie larwalnym jest kluczowym elementem skutecznej kontroli populacji tych uciążliwych owadów. Larwy much, znane potocznie jako tzw. białe robaki, rozwijają się zazwyczaj w ciepłych i zawilgoconych miejscach, bogatych w materię organiczną, takich jak ściółka w oborze, gnojowica, miejsca składowania i utylizacji odpadów zwierzęcych, kontenery na śmieci czy w kompostownikach. Do zwalczania larw much stosuje się specjalnie dedykowane preparaty zwane larwicydami, które dostępne są w różnych formach, m.in. w postaci proszków, płynów czy koncentratów.

Doskonałym rozwiązaniem służącym zwalczaniu much we wczesnym cyklu rozwojowym, może być zastosowanie preparatu MAGGOTS 2 SG. Jest to produkt przeznaczony do zwalczania larw much w pomieszczeniach, takich jak obory, stajnie, chlewnie, w oborniku i ściółce oraz w śmietnikach. Preparat nie zabija dorosłych owadów i działa poprzez zatrucie larw, zakłócając ich procesy metaboliczne. Skutecznie zapobiega rozwojowi dorosłej populacji much, co zazwyczaj staje się widoczne od jednego do dwóch tygodni po zastosowaniu preparatu. MAGGOTS 2 można z powodzeniem stosować w miejscach rozmnażania się much np. na oborniku lub innych miejscach hodowlanych znajdujących się poza zasięgiem zwierząt.

MAGGOTS 2 - LARWICYD

Jak pozbyć się much za pomocą pułapki na muchy?

Pułapki na muchy z atraktantem mogą stanowić skuteczny i naturalny sposób zwalczania tych uciążliwych owadów w gospodarstwach rolnych i hodowlanych. Działają one na zasadzie przyciągania much do specjalnie zaprojektowanych pojemników z cieczą zawierającą wyselekcjonowane substancje wabiące. Pułapki na muchy stanowią ekologiczne rozwiązanie, które nie wymaga używania toksycznych substancji chemicznych.

Pułapka wabiąca muchy marki STRONG to skuteczny i łatwy w użyciu sposób na pozbycie się much w terenie otwartym. Owady wabione są naturalną, nietoksyczną przynętą, umieszczoną wewnątrz jej wnętrza, a specjalna konstrukcja pojemnika zapobiega wydostaniu się owadów ze środka. Atrakcyjny środek wabiący oraz duży rozmiar wiaderka pozwalają wyłapać w krótkim czasie do 200.000 much. Pułapka wabiąca muchy marki STRONG najlepiej sprawdzi się w dobrze nasłonecznionych miejscach, w pobliżu głównych skupisk much, takich jak budynki inwentarskie, śmietniki czy kompostowniki. Pułapkę należy zawiesić w odległości 10-15 metrów od chronionego miejsca.

PUŁAPKA NA MUCHY - STRONG 

Podsumowanie:

Reasumując, zwalczanie much jest ważnym elementem profilaktyki sanitarnej w gospodarstwie rolnym. Stosowanie odpowiednich metod zwalczania może znacząco poprawić warunki higieniczne i zwiększyć produktywność zwierząt hodowlanych oraz poprawić jakość produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso, drób, jaja, mleko czy wełna.

Należy pamiętać, że w celach prewencyjnych powinno się regularnie usuwać odchody zwierzęce i resztki jedzenia oraz zabezpieczać powierzchnie w budynkach inwentarskich za pomocą środków zawierających substancje odstraszające muchy i ograniczające składanie przez nie jaj. Środki na muchy należy aplikować na powierzchnie ich częstego gromadzenia się, takie jak ściany, sufity, belki w oborach, chlewniach czy kurnikach. Istnieje wiele metod zwalczania insektów, takich jak zastosowanie lepów na muchy i oprysków insektycydowych, które można stosować łącznie w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Tu znajdziesz dodatkowe informacje o skutecznych metodach zwalczania much:

Muchy w oborze. Jak sobie z nimi radzić w gospodarstwie? - https://www.wrp.pl/wszedobylskie-muchy-jak-sobie-z-nimi-radzic-w-gospodarstwie/

Jak zwalczyć muchy w oborze, chlewni, kurniku, stajni? - https://fermo.pl/blog/post/jak-zwalczyc-muchy-w-oborze-chlewni-kurniku-stajni

Jak skutecznie zwalczać muchy w oborze? - https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/jak-skutecznie-zwalczac-muchy-w-oborze,109382.html

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium